Dokumenty

* Datum na potvrzení o bezinfekčností nesmí být starší 24h v den nástupu na akci (žádné starší potvrzení není možné!)

** Lékařské potvrzení má platnost dvou let, lze tedy využít potvrzení ze školní akce (lyžařský kurz, škola v přírodě, sportovní kurz) nebo minulého či jiného letního tábora.